Wizyt 12402
Aktualizacja: 13-06-2018 17:34

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt współfinansowany jest ze środków:

  Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ ​,

  Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt realizowany zgodnie z umową z Komisją Europejską

  nr LIFE11 NAT/PL/424 z 14.09.2012r. oraz

  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  nr 654/2012/Wn-16/OP-WK-LF/D z 28.09.2012r

   

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt realizowany jest  na obszarze zlewni rzeki Regi.

  Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień 2017r. 

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt wspierają:

  Polski Związek Wędkarski

  Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi

  Starostwo Powiatowe w Gryficach

  Starostwo Powiatowe w Świdiwinie

  Starostwo Powiatowe w Łobzie

   

   

"Niebieski korytarz Regi"


Projekt pn.:

„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi” prowadzony jest przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, będącym beneficjentem głównym oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie, pełniącą funkcję współbeneficjenta.


Film opisujący cel i zakres projektu 
Rok produkcji: 2013


Efekty projektu:

 1. wybudowane zostaną 23 przepławki,
 2. zainstalowane zostaną 4 urządzenia służące do monitoringu ryb oraz 4 urządzenia do kierowania zachowaniem się ryb, tzw. bariery elektryczno-elektroniczne,
 3. wybudowanych zostanie 12 125 m2 tarlisk,
 4. powstanie centrum informacji przyrodniczej, w którym znajdować się będzie punkt monitoringu biologicznego,
 5. odtworzone zostanie koło wodne z turbiną generującą prąd do obsługi wszystkich urządzeń w centrum informacji,
 6. niemal 47 km brzegów rzek zostanie obsadzonych drzewami.

fot. dzięki uprzejmości Koła Łowieckiego Rega w Gryficach.

 

 

 

Wiadomości