Wizyt 12237
Aktualizacja: 13-06-2018 17:34

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt współfinansowany jest ze środków:

  Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ ​,

  Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt realizowany zgodnie z umową z Komisją Europejską

  nr LIFE11 NAT/PL/424 z 14.09.2012r. oraz

  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  nr 654/2012/Wn-16/OP-WK-LF/D z 28.09.2012r

   

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt realizowany jest  na obszarze zlewni rzeki Regi.

  Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień 2017r. 

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt wspierają:

  Polski Związek Wędkarski

  Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi

  Starostwo Powiatowe w Gryficach

  Starostwo Powiatowe w Świdiwinie

  Starostwo Powiatowe w Łobzie

   

   

Konsultacje społeczne w Gryficach

 

W dniu 24 maja 2016 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach odbyły się warsztatach o charakterze konsultacji społecznych realizowanych w ramach projektu LIFE+ pn.

„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie wraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawili zainteresowanym osobom zagadnienia związane z realizacją projektu w tym z b udową przepławek i utworzeniem użytków ekologicznych. Omówiono również problem kłusownictwa w zlewni rzeki Regi, oraz walory przyrodnicze obszarów NATURA 2000.


 

 

Wiadomości