Wizyt 12237
Aktualizacja: 13-06-2018 17:34

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt współfinansowany jest ze środków:

  Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ ​,

  Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt realizowany zgodnie z umową z Komisją Europejską

  nr LIFE11 NAT/PL/424 z 14.09.2012r. oraz

  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  nr 654/2012/Wn-16/OP-WK-LF/D z 28.09.2012r

   

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt realizowany jest  na obszarze zlewni rzeki Regi.

  Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień 2017r. 

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt wspierają:

  Polski Związek Wędkarski

  Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi

  Starostwo Powiatowe w Gryficach

  Starostwo Powiatowe w Świdiwinie

  Starostwo Powiatowe w Łobzie

   

   

Konferencja Otwierająca 23-24 maj 2013r.


23-24 maja 2013r. w Niechorzu odbyła się konferencja otwierająca projekt LIFE+. Konferencja miała na celu przedstawienie ogólnych założeń projektu. Pierwszego dnia gości powitali Dyrektor ZZMiUW Tomasz Płowens oraz z-ca Dyrektora RDOŚ Sylwia Jurzyk-Nordlöw. Wśród gości znalazł się przedstawiciel instytucji finansującej – NFOŚiGW. Pani Justyna Koźbiał przedstawiła prezentację pt. „LIFE+ na rzecz ochrony przyrody fot. Małgorzata Chabowska oraz ZZMiUW