Wizyt 12237
Aktualizacja: 13-06-2018 17:34

Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt współfinansowany jest ze środków:

  Wspólnoty Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE+ ​,

  Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt realizowany zgodnie z umową z Komisją Europejską

  nr LIFE11 NAT/PL/424 z 14.09.2012r. oraz

  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  nr 654/2012/Wn-16/OP-WK-LF/D z 28.09.2012r

   

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt realizowany jest  na obszarze zlewni rzeki Regi.

  Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień 2017r. 

 • "Niebieski korytarz Regi"

  Projekt wspierają:

  Polski Związek Wędkarski

  Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi

  Starostwo Powiatowe w Gryficach

  Starostwo Powiatowe w Świdiwinie

  Starostwo Powiatowe w Łobzie

   

   

Konkurs

Konkurs ekologiczny Rega for life- rybom na ratunek - etap wiedzy

Rozgrywki finałowe etapu wiedzy oraz wręczenie nagród rozpoczną się
18 grudnia o godzinie 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Zbigniewa Załuskiego przy
​ ul. Wojska Polskiego 23 w Gryficach


Wyniki konkursu ekologicznego "Rega for life - rybom na ratunek"- etap plastyczny


W dniu 10 grudnia 2015 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego wyłoniono laureatów konkursu plastycznego.
Lista nagrodzonych:


Szkoły podstawowe:

I miejsce- Kacper Janicki - klasa V - Zespół Szkół we Rąbinie- opiekun
                Pani Agnieszka Rosińska

II miejsce- Jakub Lampowski - klasa IV - Szkoła Podstawowa w Brojcach, Filia w
                  Dargosławiu - opiekun Pani Kamila Zadrożna - Kuczkowska

III miejsce- Katarzyna Pilch - klasa IV - Szkoła Podstawowa w Brojcach, Filia w
                   Dargosławiu opiekun Pani Kamila Zadrożna - Kuczkowska

 

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce -Aleksadra Regulska klasa IIc Zespół Szkół Gimnazjalnych w Łobzie
                Gimnazjum Integracyjne, opiekun - Pan Grzegorz Stefanowski
II miejsce - Anna Oleksiewicz klasa IIa, Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki,
                  opiekun-Pani Anna Dworek
III miejsce - Daniel Zieliński, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Jana Pawła,
                   Rzepczyno, opiekun - Pan Andrzej Laszuk


TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 30 LISTOPADA 2015

 
Informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych termin nadsyłania prac plastycznych na konkurs oraz wysyłania zgłoszeń do etapu wiedzy w ramach konkursu pn.:
"Rega for life- rybom na ratunek" zostaje wydłużony do 30 listopada 2015 roku.
(poniżej w załączeniu zmieniony Regulamin konkursu dla szkół gimnazjalnych).
 
Chętnych do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy!
 
 Informacja dodatkowa do regulaminu
W przypadku, gdy wartość nagrody rzeczowej przekroczy równowartość 760 zł dodatkowo w ramach nagrody przeznaczonej dla konkretnej osoby zostanie takż eprzyznana nagroda pienieężna odpowiadająca wartoiści należnego podatku. Część pieniężna nagrody nie zostanie przekazana laureatom konkursu, ale zostanie poibrana przez organizatora na poczey 10% zryczałtowanego podatku od wygranych w konkursach i odprowadzona przez organizatora jako płatnika do włściwego Urzędu Skarbowego.
 

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie  informują, że w dniu 01.10.2015r.  rozpoczął się nabór do konkursu ekologicznego

pt. “Rega for Life – rybom na ratunek”, realizowanego w ramach projektu LIFE+.

Konkurs ma  na celu uświadomienie przyczyn zanieczyszczenia środowiska wodnego wpływających na stan ryb dwuśrodowiskowych, jak również ma uświadomić ponoszenie odpowiedzialności za teraźniejszy i przyszły stan środowiska wodnego.            Bardzo serdecznie zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału.

 


 

 “Rega for Life – rybom na ratunek”

           Konkurs składający się z dwóch etapów: plastycznego oraz wiedzy skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gmin położonych w obszarze chronionym, jakim jest obszar Natura 2000 „Dorzecze Regi” PLH320049.  Konkurs zostanie ogłoszony poprzez rozesłanie do szkół informacji o konkursie wraz z jego regulaminem (dla szkół podstawowych) oraz  dla szkół gimnazjalnych, oświadczeniem .

Termin nadsyłania prac plastycznych oraz zgłoszeń do etapu wiedzy upływa dnia 31 października 2015 r.

 Wszelkie zasady uczestnictwa oraz ważne terminy zawarte zostały w Regulaminach zamieszczonych na stronie.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody!

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU